UT Marine jest niezależną firmą wykonującą badania nieniszczące konstrukcji stalowych,
przeglądy kadłuba statków, nadzory nad remontami statków.
Specjalizujemy się w ultradźwiękowych pomiarach grubości stalowych elementów
konstrukcji kadłuba statków oraz platform wiertniczych.
Wykonujemy usługi w czasie podróży morskich, w portach, stoczniach - w dowolnym
miejscu na świecie.

Na podstawie m.in. przeglądu kadłuba oraz analizy pomiarów grubości przygotowujemy
szkice napraw oraz szczegółową kalkulację/ zestawienie stali do wymiany.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techniczną i inżynierską, której
kompetencje w badaniach nieniszczących (UT, MT, PT, VT, ET) są potwierdzone
certyfikatami II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO9712.
Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług wprowadziliśmy System Zarządzania
Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.