Badania wiroprądowe

Zastosowanie – badanie elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny (zarówno ferromagnetycznych, paramagnetycznych oraz diamagnetycznych).

Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych przy wykorzystaniu indukowanych w materiale prądów wirowych. Dzięki tej metodzie możliwe jest również badanie elementów pokrytych powłoką malarską. W badaniach wykorzystujemy wysokiej klasy defektoskop firmy Olympus: Nortec 500D oraz Nortec 600D.