Ultradźwiękowe pomiary grubości

- pomiary grubości konstrukcji kadłuba statku dla potrzeb m.in. przeglądów pośrednich, dla odnowienia klasy, rozszerzonych (ESP/CAP/CAS zgodnie z wymaganiami IACS)

- pomiary grubości elementów konstrukcji platform wiertniczych, zbiorników, rurociągów

- posiadamy uznania do wykonywania pomiarów grubości kadłuba następujących Towarzystw Klasyfikacyjnych: ABS, BV, DNV, LR, PRS, RINA

- prace na wysokościach przy wykorzystaniu lin

- personel badawczy posiada certyfikaty UT2 zgodnie z normą PN-EN ISO9712

- do badań wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt pomiarowy wyposażony w zobrazowanie typu A firmy GE/Krautkramer (DMS TC, DMS Go), Panametrics (37DL Plus) oraz Cygnus 6Plus, umożliwiający pomiary bez usuwania powłok malarskich