Ultradźwiękowe pomiary grubości

- pomiary grubości konstrukcji kadłuba statku dla potrzeb m.in. przeglądów pośrednich, dla odnowienia klasy, rozszerzonych (ESP/CAP/CAS zgodnie z wymaganiami IACS)

- pomiary grubości elementów konstrukcji platform wiertniczych, zbiorników, rurociągów

- posiadamy uznania do wykonywania pomiarów grubości kadłuba następujących Towarzystw Klasyfikacyjnych: ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS

- prace na wysokościach przy wykorzystaniu lin

- personel badawczy posiada certyfikaty UT2 zgodnie z normą PN-EN473

- do badań wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt pomiarowy wyposażony w zobrazowanie typu A firmy GE/Krautkramer (DMS, DMS 2E, DMS Go) oraz Panametrics (37DL Plus), umożliwiający pomiary bez usuwania powłok malarskich