Badania penetracyjne

Zastosowanie – badanie elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów zarówno ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych jak i niemetalicznych.

Wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych, kontrola szczelności połączeń spawanych zbiorników, rur, itp. Do badań używamy barwne penetranty o wysokiej czułości firmy Magnaflux oraz MR Chemie.