Przeglądy kadłuba statków

- przeglądy konstrukcji kadłuba dla oceny stanu technicznego oraz potrzeb remontu (uszkodzenia konstrukcji, korozja, itp.)

- raporty z przeglądu oraz dokumentacja fotograficzną

- na podstawie m.in. przeglądu kadłuba oraz analizy pomiarów grubości przygotowujemy szkice napraw oraz szczegółową kalkulację/ zestawienie stali do wymiany.