Badania wizualne

Zastosowanie – badanie wstępne, ocena przygotowania elementów do montażu, ocena stanu elementów konstrukcji w procesie produkcji oraz w eksploatacji.

Wykrywanie wad kształtu takich jak nieprawidłowy montaż, wady powierzchniowe powstające w procesie spawania i obróbki, niezgodności wymiarowe. Wykrywanie wad związanych z procesem eksploatacji - uszkodzenia konstrukcji spowodowane korozją, zmiany kształtu, pęknięcia, nieszczelności.