Prace trasersko/pomiarowe

- pomiary prostoliniowości stępki podczas remontu statku.

- pomiary płaszczyzn zrębnic luków (również na wodzie).

- pomiar prostoliniowości zamków szalandy.

- trasowanie oraz pomiary podbudów do dokowań statków.

- ustawianie statków na podbudowach w dokach podczas dokowań.

- nadzór pomiarowy podczas budowy sekcji, bloków, modułów kadłuba.

- trasowanie znaków zanurzenia, wolnej burty, oznakowań zbiorników. Podczas prac pomiarowych wykorzystywane są geodezyjne techniki pomiarowe, oraz tradycyjne metody traserskie.