Nadzór nad remontem kadłuba statku

- bieżąca kontrola przebiegu remontu kadłuba statku

- nadzór nad jakością wymiany stali/ prac spawalniczych, również przy wykorzystaniu badań nieniszczących

- nasza kadra techniczna posiada uprawnienia VT2, UT2, MT2, PT2, ET2 zgodne z normą PN-EN ISO9712

- pomiary kontrolne prostoliniowości stępki oraz płaszczyzny zrębnic luków w czasie remontu

- dokumentacje poremontowe kadłuba z rozliczeniem ilości stali